Fizetési és lemondási feltételek:

 

Előre bankkártyával történő fizetés:  Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A fizetendő végösszeg az összesítő és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díjról kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Résztvevő jogosult a képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

–       Ha a lemondásra több, mint 4 naptári nappal a workshop dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

–       Ha a lemondásra több, mint 1 naptári nappal (de kevesebb, mint 4 naptári nappal) a workshop dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj 50%-ának megfelelő összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

–       Ha az időpont lemondására a workshopot megelőző 24 órán belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét.

Vis Maior helyzetben a képzések időpontja változhat, ebben az esetben a lemondási feltételekben meghatározott módon kerül az eddigi befizetés visszatérítésre.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a képzésen, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.